Algemene voorwaarden

Jij wordt lid of koopt een strippenkaart? Dan ga jij akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Deelname aan activiteiten is altijd op eigen risico.
  • Je woont de training bij in gepaste kleding.
  • Je gedraagt zich te allen tijde respectvol en fatsoenlijk naar uw medesporters en trainer.
  • Deelname aan een proefles kan slechts eenmaal gratis worden bijgewoond.
  • Tarieven kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd op grond van economische ontwikkelingen.
  • Leden worden bij wijzigingen van tarieven altijd vooraf ingelicht.
  • De opzegtermijn is 1 volledige kalendermaand.
  • Bij het niet nakomen van betaling zullen wij inning hiervan uitbesteden aan een incassobureau. Extra kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van de debiteur.
  • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en/of beschadiging van uw eigendommen en ongevallen/blessures als gevolg van deelname aan de aangeboden activiteiten.
  • Jouw gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van administratieve doeleinden.